LOZINA

LOZINE
LOZIN, -y, žene. (dec.). 1. Enako kot vinska trta (v 1 vrednosti). 2. Vrba palice. | adj. Lozinovy ​​, th, in slick , th, th.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.