Razmerje med izgubami pri zavarovanju

koeficient, ki označuje razmerje med terjatvami, ki jih je treba plačati za zavarovalne premije.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.