Loro-Konto

račun, ki ga banka odpre korespondenčni banki, kateri se plačajo vsi zneski, prejeti ali izdani v imenu korespondenčne banke.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.