Dolgoročno posojilo

posojilo odobreno za obdobje, daljše od 5 let.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.