Razmerje dolgoročnega dolga

koeficient, izračunan tako, da se vrednost dolgoročnih obveznosti deli s stalnim kapitalom družbe.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.