Vnos

Eng. looding
premije za tveganje banke poleg obresti in akontacijskih plačil, ki jih zaračuna banka v nominalni vrednosti menice za diskontiranje.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.