Kreditni Tie-Butterfly

posojilo s spremenljivo obrestno mero, po kateri so plačane vse obresti nad določeno raven po izteku posojila.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.