Kreditno obnovljivo

posojilo brez fiksnega datuma zapadlosti, vendar z omejenim maksimalnim zneskom.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.