Posojilo nepreklicno

posojilo, katerega pogoji ni mogoče spremeniti brez soglasja upnika ali posojilojemalca.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.