Zahtevano posojilo

dodatno plačilo zavarovalne premije v primeru plačila terjatve do celotnega zneska zavarovalne vsote.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.