Zajamčeno posojilo

posojila, ki so jih izdali regionalni organi v okviru državnih poroštev.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.