Credit Forever Green

kreditno linijo s fiksnim splošnim izrazom, brez zahteve po rednem polnem povračilu.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.