Bančno posojilo

Eng. financiranje v okviru varovalnega sklada
Ciljno posojilo, ki ga zagotavlja MDS za ohranjanje rezervnih zalog.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.