LNP

LNP
LYAP, -a, moj mož. (dec.). Huda napaka, napaka. • Puller da blunder, pull-bluff (preprosto). za hitro, a nemarno delo.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.