Litmusov papirni faktor

Eng. koeficient kislinskega preizkusa
, ki označuje likvidnost podjetja, podjetje, sposobnost odplačevanja posojil v določenem času. Izračuna se tako, da se znesek denarnih sredstev, prodanih vrednostnih papirjev in terjatev (sredstev) deli s količino kratkoročnih obveznosti (obveznosti).

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.