Mednarodno združenje za analizo tveganja

mednarodna nevladna organizacija, namenjena razvoju metod analize tveganj za optimizacijo rešitev na različnih področjih dejavnosti. Glavna naloga je identifikacija različnih vrst nevarnosti, njihova analiza. Ustanovljen leta 1981

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.