Mednarodna finančna korporacija (MFC)

specializirana agencija ZN, ustanovljena leta 1956 kot podružnica IBRD. IFC se ukvarja z zagotavljanjem posojil zasebnemu kapitalu brez zahteve po državnih poroštvih, vendar pod pogojem visoke donosnosti in finančnega vračanja projektov. V tem primeru delež IFC v skupnem znesku financiranja ne sme presegati 20%. IFC se ukvarja tudi z investicijskimi dejavnostmi.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.