Stopnja smrtnosti dojenčkov

Glej. Smrtnost otrok

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.