Posredna prodaja

Glej. Posredna prodaja

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.