Na dvorišču

Na dvorišču
YARD 1, -a, m.

Obrazovni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.