Kot agent

situacija, v kateri posrednik in posredniška družba, ki deluje kot posrednik med stranko in drugo stranko. Za izvedbo posrednik transakcije prejme provizijo, in operacija je znan kot transakcije agencij.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.