V ravnotežju (visi, drži)

V ravnotežju (visi, drži)
HAIR, -sk, m.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.