Brezupa

brezupa
BREZ? Odhodni, -yah, -ye; - Dan, leto.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.