Heterogena konkurenca

Glej. Konkurenca je heterogena

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.