Garanti Skupni

skupni garanti skupine posameznikov ali pravnih oseb, ki nosijo solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.