Gremo navzdol

pojdi dol
DOWNLOAD, sedim, vstanete; sove.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.