Gao Tzu

Mislec 4 leta. pr. e., izgleda v razmerju do zavrnila v istoimenskem poglavju razprava "Mencius", po t sp komentator "Mencius" Qi Zhao (2 v.), G. TJ -... študent Meng Ke (4 stoletje pred našim štetjem, ...) v imenu thumps na še ena različica - filozof Haoshen Buchau ( "thumps časti-norozhdenny"), ki nima nobene zveze niti na Isle of Man Ke niti naslovov poglavij v razpravi "Mencius" Liang Qichao .. (19 -. 20 cc) videli TJ G. . predhodnik Meng Ke. G. TJ. podoben "posameznika, vrste" (sin (1)), oseba, ki je Rapids, do Rui mo zhno obrnejo in na vzhodu in zahodu: "Človeška narava se ne delijo na dobre in slabe, tako kot se voda razdeljen na vzhodni in zahodni .." "Narava - je (vse), ki je dana od rojstva" in se manifestira. .. v delu, da "opravljanje hrane in zadovoljstvo poželenja" ta pogled v "Mencius" je v nasprotju s konceptom "homogenosti" (Tun Lei) dobro narave vseh ljudi: če so "enotne" stvari kot med seboj, "sovershennemudrye (sheng (1)) in smo isti. " Kitajska filozofija. Enciklopedijski slovar. 2009.