Razmerje med osnovnimi sredstvi

koeficient, ki označuje stopnjo prenova opreme, proces širitve proizvodnje, zagon novih objektov itd. Izračuna se kot razmerje med stroški novo narejenih fiksnih proizvodnih sredstev in začetno vrednostjo osnovne proizvodnje na koncu obdobja poročanja.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.