ŠTiri-osem

"SYU SHU" "Štirinožna". Et al. ime. - "Sy zi shu" ("Štiri knjige modrecev"). Koda Canonical. Konfučijski besedila (glej Shi san ching.): "The Analects", "Mencius" in dve poglavji v "Li Chi" kot samostojno besedo - "Da Xue" in "nauk povprečja". Po Ch. ustanovitelj Neo-konfucianizma Zhu Xi (12 v.) zapisal: »S. Rd. Ji chu" ( "Konsolidirani povzema pripombe. na" štiri knjige "), besedilo" S. w. "dejansko postal Ch. kanonično. vir teoretičnih. konstrukcije Neo-konfucianizma in prositi. 20 v. so bile obravnavane kot osnova za klasično. Conf. za šolstvo. Glej. lit-py čl." Shi san jing ".

kitajske filozofije. Collegiate slovar 2009.