Posredovanje pogodbe

sporazum o nakupu in prodaji blaga ali finančnega instrumenta z dobavo in izračunom v prihodnosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.