Mesnatost

Meso mesa
MEAT, th, th, th; -Ti.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.