NAVY NAVAL

NAVY NAVAL

(Fleet, mornarica) - del oboroženih sil države, ki ima namen, da deluje v morskem delu operacij, opravlja naslednje glavne cilje: a ) aktivni ukrepi proti sovražni floti; b) obrambo obale od napada sovražne flote; c) pomoč kopenskim silam pri njihovem delovanju na morski obali. Te osnovne splošne naloge flote spadajo v precejšnje število manjših specifičnih nalog. V zvezi z nalogami v danem gledaliških pomorskih sil pomorskih, ki so floto, navadno sestavljena iz treh glavnih elementov: ladjah vojne mornarice, naval letalstva in obalne obrambe, ki so nato razdeljene v razrede in vrste ladij, letal in obalne baterije. Uspešna bojna uporaba pomorskih ladij in pomorskega letalstva je v veliki meri odvisna od njihove ponudbe. Navy ladje in letala zahtevajo skrbno vzdrževanje v obliki popravila, dobavo streliva in goriva, počitka za osebje in tako naprej .. Vse to je mogoče dobiti v zelo varne in skrite točke obale, znan kot pomorskih baz.

Maritime Dictionary Samoylov KI. - M.-L. : Država Naval Založba NKVMF ZSSR 1941

.