Hlapnih snovi GORIVO

Hlapne snovi GORIVO

- vlage in ogljikovodikov v gorivu in sproščajo iz nje v suho destilacijo v obliki hlapov in plinov. Številka T. W. L. odvisna od vrste goriva se giblje med 10 (v vitko premogov in antracit) do 50% (suha sub- premogov). LV v proizvodnji benzena se uporablja za proizvodnjo smole, benzena, amoniaka in drugih izdelkov.

Maritime Dictionary Samoylov KI. - M.-L. : Država Naval Založba NKVMF ZSSR 1941

.