FACTORING COMPANY

Finančna institucija, ki posodi stranki in na podlagi pravic, ki jih je stranka prejela za terjatve, pobira dolg od dolžnika. Običajno storitve faktoringa zagotavljajo komercialne banke ali njihove hčerinske družbe.
Družba za faktoring deluje kot posrednik posredniške provizije med stranko (upnik) in njegovim dolžnikom

slovar za poslovne izraze. Akademik. ru. 2001.