Dejanski faktor nosilnosti

koeficient, izračunan kot razmerje med dohodkom, prejetim od opreme in pričakovanim za celotno življenjsko dobo.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.