Razmerje finančnega vzvoda

koeficient, ki označuje razmerje med zneskom izposojenega kapitala in celotno neto vrednostjo posojilojemalca.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.