Olajšanje

Postopek za izvajanje učenja, v katerem učitelj prevzame položaj pomočnika in pomaga študentom, da bi našli svoje odgovore na vprašanja, in / ali da razvijejo spretnosti

Poslovni glosar. Akademik. ru. 2001.