Eksogeni dejavniki evolucije

so dejavniki, ki pojasnjujejo izvor evolucijskih procesov zgolj zaradi potrebe po reševanju zunanjih problemov za določeno družbo.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.