Eurosolidirano posojilo

veliko bančno posojilo, odobreno sindikatom mednarodnih bank do 10 let. Posojilo se zagotavlja bankam ali velikim finančnim družbam.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.