Hitrost uporabe naprave

koeficient, ki označuje stopnjo uporabe nameščene in obratovalne opreme v smislu časa in zmogljivosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.