OKOLJSKE AKTIVNOSTI

Dejavnosti javnih organov, lokalnih oblasti pravne osebe in fizične osebe, katerih namen je zagotoviti usklajeno interakcijo med družbo in naravo, ohranjanje in racionalno rabo naravnih virov, preprečevanje in odpravo VLADNE učinki gospodarske in druge dejavnosti ter ohranjanje ugodnega naravnega okolja

Poslovni Slovar. Akademik. ru. 2001.