Emisije pravic

- Izdaja pravic za nakup novih delnic.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.