Koeficient elastičnosti Empirični

koeficient, ki označuje spremembo povpraševanja ali ponudbe kot odziv na povečanje enega od atributov družbenogospodarskega faktorja za 1%.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.