Stopnja lastnega kapitala

koeficient, ki označuje dobičkonosnost na enoto investiranega kapitala. Izračunano kot razmerje med čistim dobičkom in povprečno velikostjo kapitala.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.