Akontacija vnaprej

finančna sredstva, ki jih ladjar navadno prispeva družbi za vzajemno zavarovanje. Iz V.A. nastane zavarovalni sklad, ki ga družba porabi za plačilo zahtevkov za ladijski prevoz.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.