Dvomljiv dolg

1. Dvomljiv dolg je vsak dolg davkoplačevalcu v primeru, da se ta dolg ne povrne v pogojih, določenih s pogodbo, in ni zavarovan z zastavo, poroštvom ali bančno garancijo. n. (določba 1 člena 266 Davčnega zakonika Ruske federacije).
2. Dvomljiv dolg je terjatev organizacije, ki se ne povrne v pogojih, določenih s pogodbo, in ni zagotovljena ustrezna jamstva. bouh. klavzula 70 Pravilnika o računovodstvu in poročanju v Ruski federaciji, Odredba Ministrstva za finance Ruske federacije od 29. 07. 1998 · 34n.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.