Izogibanju dvojnega obdavčevanja

(dvojna obdavčitev) obdavčitev, pod katero je isti dohodek obdavčen v dveh ali več državah. Običajno se dohodek osebe, ki ga prejme v različnih državah sveta, obdavči v državi prebivališča te osebe. Poleg tega se lahko dohodek takšne osebe obdavči v drugih državah, v katerih se ukvarja s tekočimi komercialnimi dejavnostmi. Glede na to, da je to stanje ovira razvoj mednarodne trgovine, se običajno izvajajo ukrepe za zmanjšanje ali odpravo dvojnega obdavčevanja. To se pogosto doseže s podpisovanjem dvostranskih pogodb med državami o dvojnem obdavčenju; lahko tudi enostranska odprava ali blažitev dvojne obdavčitve s strani ene države. Glavne metode oprostitvijo obdavčitve (olajšavo dvojnega obdavčevanja), dvojno, so: 1) vključitev države v obdavčljivi dohodek osebe z dohodkom, neto plačanih davkov, da jih v drugi državi; 2) sporazum med državami, ki jih le eden od davkov obdavči; 3) sistem dvojnega obdavčevanja kreditov, ki omogoča eno državo, da se odpre davkom na svojih posojil v drugo državo davka, plačanega v državi.

Podjetje. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir".Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams in drugi. Splošno besedilo: DE. n. Osadchaya IM. 1998.