Način dvojnega pravila

metoda izračuna dvojne pospešene obrabe osnovnih sredstev s fiksno stopnjo amortizacije. Ta metoda se uporablja pri izračunu obdavčljivega dobička. Preostali stroški se odpisujejo z uporabo metode enakomerne obrabe.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.