Broker za dvojno naročilo

Glej. Navodila za posrednika dvojni

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.