Dvojna valuta

Glej. Tečaj dvojnega

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.